Joleen

Joleen föddes i mars 2019 och är vårt första stoföl undan Jalina och efter Fürst Romancier. Vid fölbedömningen i augusti gavs hon totalpoängen 24,8 (8,0, 8,3 (8,5, 8,5, 8,0) 8,5) och beskrevs som en positiv typ med tre bra gångarter.