Fidelio

Hingstföl född 5 mars 2017 e Fürst Romancier u Jalina (e. Jazz Time, ue. De Niro). Fidelio är född på Hof Brüning där han också visades på fölvisning den 5 juni 2017 (video från ClipMyHorse nedan). Domarna beskrev ett modernt, elegant, långbent och korrekt byggt föl med avspända rörelser. Fidelio går nu som tvååring tillsammans med jämngamla hingstar i lösdrift på Stall Godà.

https://youtu.be/ejoE_iRsMas